IMPEL Logo

IMPEL-programma voor capaciteitsopbouw en opleiding gevisualiseerd in een animatie

18 Feb, 2022

IMPEL’s Capaciteitsopbouw- en trainingsprogramma is in volle gang. De geplande fysieke bijeenkomsten zijn allemaal uitgesteld vanwege COVID-19. Het programmamanagementteam heeft besloten de tijd goed te gebruiken om het werk verder voor te bereiden, totdat de werkgroepen elkaar weer persoonlijk kunnen ontmoeten. In de tussentijd hebben de werkgroepen 2 en 3 14 keer online vergaderd en veel (discussie)documenten geproduceerd.

In deze animatie wordt het programma visueel voorgesteld en uitgelegd.

Subscribe to our newsletter