IMPEL Logo

IMPEL:s program för kapacitetsuppbyggnad och utbildning visualiserat i en animation

18 Feb, 2022

IMPEL’s program för kapacitetsuppbyggnad och utbildning är på god väg. De planerade fysiska mötena har alla skjutits upp på grund av COVID-19. Programförvaltningsgruppen beslutade att använda tiden på rätt sätt för att förbereda arbetet ytterligare, tills arbetsgrupperna återigen kan träffas ansikte mot ansikte. Under tiden har arbetsgrupperna 2 och 3 träffats 14 gånger online och producerat många (diskussions)dokument.

I denna animation presenteras och förklaras programmet visuellt.

Subscribe to our newsletter