IMPEL Logo

IMPEL's kapacitetsopbygnings- og uddannelsesprogram visualiseret i en animation

18 Feb, 2022

IMPEL’s kapacitetsopbygnings- og uddannelsesprogram er godt på vej. De planlagte fysiske møder er alle blevet udskudt på grund af COVID-19. Programledelsesgruppen besluttede at bruge tiden rigtigt til at forberede arbejdet yderligere, indtil arbejdsgrupperne igen kan mødes ansigt til ansigt. I mellemtiden har arbejdsgruppe 2 og 3 mødtes 14 gange online og har udarbejdet mange (diskussions)dokumenter.

I denne animation præsenteres og forklares programmet visuelt.

Subscribe to our newsletter