IMPEL Logo

IMPELi suutlikkuse suurendamise ja koolituse programmi visualiseerimine animatsioonina

18 Feb, 2022

IMPEL’suutlikkuse suurendamise ja koolituse programm on hästi edenenud. Kõik kavandatud füüsilised kohtumised on COVID-19 tõttu edasi lükatud. Programmi juhtrühm otsustas kasutada seda aega korralikult töö edasiseks ettevalmistamiseks, kuni töörühmad saavad uuesti silmast silma kohtuda. Vahepeal on töörühmad 2 ja 3 kohtunud 14 korda internetis ja koostanud palju (aruteludokumente).

Selles animatsioonis on programm visuaalselt esitatud ja selgitatud.

Subscribe to our newsletter