IMPEL Logo

Проект IMPEL Национална инициатива за партньорска проверка (NPRI). Онлайн семинар, проведен на 30 март 2021 г.

08 Apr, 2021

На 30 март 2021 г. се проведе заключителният семинар по втората фаза на проекта "Национална инициатива за партньорска проверка" (NPRI). На семинара присъстваха 32-ма участници от 14 държави. 

NPRI е призната за мощен инструмент, който може да подпомогне развитието на инициативата на ЕС за ВОМР чрез, 

  •  потенциала си за прилагане на добри и най-добри практики и хомогенизиране,  
  •  използването на партньорски проверки, извършвани в най-естествената среда за тяхното осъществяване: колегите, принадлежащи към една и съща Национална мрежа. 

Връзки към програмата и презентациите, както и повече информация за втория семинар на NPRI можете да намерите тук.

Проектът фаза III на NPRI, който започва през април 2021 г., има за цел да подкрепи страните, които желаят да разработят своя собствена схема за партньорска проверка или желаят да подобрят схемата, която вече използват. Екипът на проекта е на разположение и за подпомагане на самото организиране и провеждане на партньорски проверки. 

Проектът ще се изпълнява чрез телеконферентни системи, до подобряване на настоящата ситуация по Ковида-19. 

За допълнителна информация, въпроси, моля, свържете се с info@impel.eu

Subscribe to our newsletter