IMPEL Logo

Projekt IMPEL National Peer Review Initiative (NPRI). Online seminár sa konal 30. marca 2021

08 Apr, 2021

Dňa 30. marca 2021 sa uskutočnil záverečný seminár druhej fázy projektu Národnej iniciatívy vzájomného hodnotenia (NPRI). Seminára sa zúčastnilo 32 účastníkov zo 14 krajín. 

NPRI je považovaná za silný nástroj, ktorý môže pomôcť rozvoju iniciatívy EÚ v oblasti EAK prostredníctvom, 

  •  jej potenciálu pri zavádzaní osvedčených a najlepších postupov a homogenizácii,  
  •  využívania vzájomných hodnotení vykonávaných v najprirodzenejšom prostredí na ich vykonávanie: kolegovia patriaci do rovnakej národnej siete. 

Odkazy na program a prezentácie a ďalšie informácie o 2. seminári NPRI nájdete tade.

Cieľom III. fázy projektu NPRI, ktorá sa začne v apríli 2021, je podporiť krajiny, ktoré chcú vytvoriť vlastný systém vzájomného hodnotenia alebo chcú zlepšiť systém, ktorý už používajú. Projektový tím je k dispozícii aj na podporu samotnej organizácie a realizácie vzájomných hodnotení. 

Projekt sa bude realizovať prostredníctvom telekonferenčných systémov, a to až do zlepšenia súčasnej situácie Covid-19. 

V prípade ďalších informácií, otázok, kontaktujte info@impel.eu

Subscribe to our newsletter