IMPEL Logo

IMPELi riikliku vastastikuse eksperdihinnangu algatuse (NPRI) projekt. Veebiseminar, mis toimus 30. märtsil 2021

08 Apr, 2021

30. märtsil 2021 toimus riikliku vastastikuse eksperdihinnangu algatuse (NPRI) projekti teise etapi lõppseminar. Seminaril osales 32 osalejat 14 riigist. 

NPRI on tunnustatud kui võimas vahend, mis võib aidata kaasa ELi kontrollikoja algatuse arengule, 

  •  selle potentsiaali kaudu heade ja parimate tavade rakendamisel ja ühtlustamisel, 
  •  kasutades vastastikuseid eksperdihinnanguid, mis viiakse läbi nende teostamiseks kõige loomulikumas keskkonnas: samasse riiklikku võrgustikku kuuluvate kolleegide seas. 

Linkid 2. NPRI-seminari päevakavale ja ettekannetele ning lisateavet saab helt.

NPRI-projekti III faas, mis algab 2021. aasta aprillis, on suunatud riikide toetamisele, kes soovivad arendada oma vastastikuse eksperdihinnangu süsteemi või soovivad täiustada juba kasutatavat süsteemi. Projektimeeskond on valmis toetama ka vastastikuste eksperdihinnangute tegelikku korraldamist ja läbiviimist. 

Projekti viiakse ellu telekonverentsisüsteemide kaudu, kuni praeguse Covid-19 olukorra paranemiseni. 

Küsimuste, lisateabe saamiseks võtke ühendust info@impel.eu

Subscribe to our newsletter