IMPEL Logo

Projekt IMPEL National Peer Review Initiative (NPRI). Seminarium online przeprowadzone 30 marca 2021 r.

08 Apr, 2021

W dniu 30 marca 2021 r. odbyło się Seminarium zamykające drugą fazę projektu National Peer Review Initiative (NPRI). W seminarium wzięło udział 32 uczestników z 14 Krajów. 

NPRI jest uznawany za potężny instrument, który może pomóc w rozwoju inicjatywy EU ECA poprzez, 

  •  jego potencjał we wdrażaniu dobrych i najlepszych praktyk oraz homogenizacji,  
  •  wykorzystanie wzajemnych ocen przeprowadzanych w najbardziej naturalnym środowisku dla ich realizacji: kolegów należących do tej samej Sieci Krajowej. 

Linki do agendy i prezentacji oraz więcej informacji na temat II seminarium NPRI można znaleźć tutaj.

W fazie III projektu NPRI, rozpoczynającej się w kwietniu 2021 r., celem jest wsparcie Krajów chcących opracować własny schemat peer review lub chcących udoskonalić schemat, który już stosują. Zespół Projektowy jest również dostępny w celu wsparcia faktycznej organizacji i prowadzenia peer review. 

Projekt będzie realizowany poprzez systemy telekonferencyjne, do czasu poprawy obecnej sytuacji Covid-19. 

W celu uzyskania dodatkowych informacji, pytań, prosimy o kontakt z info@impel.eu

.

Subscribe to our newsletter