IMPEL Logo

IMPEL-projektet National Peer Review Initiative (NPRI). Online-seminarium som hölls den 30 mars 2021

08 Apr, 2021

Den 30 mars 2021 hölls det avslutande seminariet för den andra fasen av projektet National Peer Review Initiative (NPRI). Seminariet har besökts av 32 deltagare från 14 länder. 

NPRI erkänns som ett kraftfullt instrument som kan bidra till utvecklingen av EU:s ECA-initiativ genom, 

  •  dess potential i genomförandet av god och bästa praxis och homogenisering,  
  •  användningen av kollegiala granskningar som utförs i den mest naturliga miljön för deras genomförande: kollegor som tillhör samma nationella nätverk. 

Länkar till dagordningen och presentationer och mer information om det andra NPRI-seminariet finns här.

Den fas III av NPRI-projektet, som inleds i april 2021, syftar till att stödja länder som är villiga att utveckla ett eget system för kollegiala granskningar eller som är villiga att förbättra det system de redan använder. Projektgruppen är också tillgänglig för att stödja själva organisationen och genomförandet av expertgranskningar. 

Projektet kommer att genomföras genom telekonferenssystem, tills den nuvarande Covid-19-situationen har förbättrats. 

För ytterligare information, frågor, vänligen kontakta info@impel.eu

.

Subscribe to our newsletter