IMPEL Logo

ДОГОВОР ЗА УСЛУГА ЗА КОНСУЛТАНТ В РАМКАТА НА ПРОЕКТА "НОВ УЕБСАЙТ" на IMPEL

07 Jan, 2022

Този конкретен проект има за цел да осъвремени IMPEL и неговата инфраструктура, по-специално функционалността на уебсайта. В рамките на проекта е необходимо да се предоставят съвети и консултации на IMPEL относно по-нататъшното усъвършенстване на новия уебсайт на IMPEL, интегрирането на уебинструментите, разработени в рамките на дейностите на IMPEL, и полезните функции, които все още предстои да бъдат добавени. Освен това е необходимо да се следи, придружава и оценява сътрудничеството със съответните доставчици на услуги, да се действа като свързващо звено за въпроси на Съвета и да се оценява редовно напредъкът на проекта.

Впоследствие IMPEL, за продължаването на “Цифрова трансформация” проекта, търси доставчик на услуги.

Моля, вижте приложената Търг за ИТ консултант за подобряване на НОВ Уебсайт2022 за повече информация.

Търгът вече е затворен.

Subscribe to our newsletter