IMPEL Logo

USŁUGA DORADCY W RAMACH PROJEKTU "NOWA STRONA INTERNETOWA" IMPELU

07 Jan, 2022

Niniejszy projekt szczegółowy ma na celu uaktualnienie IMPEL i jej infrastruktury, w szczególności funkcjonalności strony internetowej. W ramach projektu istnieje potrzeba doradzania i konsultowania się z IMPEL w sprawie dalszego udoskonalania nowej strony internetowej IMPEL, integracji narzędzi internetowych opracowanych w ramach działalności IMPEL oraz przydatnych funkcji, które należy jeszcze dodać. Ponadto konieczne jest monitorowanie, towarzyszenie i ocenianie współpracy z odpowiednimi dostawcami usług, pełnienie roli łącznika w przypadku pytań zarządu oraz regularna ocena postępów projektu.

W związku z powyższym IMPEL, w celu kontynuacji projektu “Digital Transformation” poszukuje dostawcy usług.

.

Zapraszamy do zapoznania się z załączonym Przetarg na konsultanta IT w zakresie wzmocnienia NOWEJ strony internetowej2022 w celu uzyskania dodatkowych informacji.

.

Przetarg został zamknięty.

.

Subscribe to our newsletter