IMPEL Logo

SERVICE ADVERT FOR KONSULENTEN I RAMMERNE FOR IMPEL's "NYE WEBSITE" PROJEKT

07 Jan, 2022

Dette specifikke projekt har til formål at ajourføre IMPEL og dets infrastruktur, navnlig webstedets funktionalitet. Inden for rammerne af projektet er der behov for at rådgive og rådgive IMPEL om yderligere forbedring af det nye IMPEL-websted, integration af webværktøjer, der er udviklet inden for rammerne af IMPEL-aktiviteterne, og de nyttige funktioner, der stadig mangler at blive tilføjet. Desuden er det nødvendigt at overvåge, ledsage og evaluere samarbejdet med de respektive tjenesteudbydere, at fungere som kontaktperson for spørgsmål fra bestyrelsen og regelmæssigt vurdere projektets fremskridt.

Følgelig søger IMPEL med henblik på fortsættelsen af “Digital Transformation” projektet en serviceudbyder.

Se venligst vedlagte IT-konsulentudbud til forbedring af NYT website2022 for yderligere oplysninger.

Udbuddet er nu lukket.

Subscribe to our newsletter