IMPEL Logo

ADVERT NA SLUŽBY PRE KONZULTANTOV V RÁMCI PROJEKTU "NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY" spoločnosti IMPEL

07 Jan, 2022

Tento konkrétny projekt je zameraný na aktualizáciu siete IMPEL a jej infraštruktúry, konkrétne funkčnosti webovej stránky. V rámci projektu je potrebné poskytovať poradenstvo a konzultácie IMPEL v súvislosti s ďalším vylepšovaním novej webovej stránky IMPEL, integráciou webových nástrojov vyvinutých v rámci činností IMPEL a užitočných funkcií, ktoré je ešte potrebné pridať. Okrem toho je potrebné monitorovať, sprevádzať a vyhodnocovať spoluprácu s príslušnými poskytovateľmi služieb, pôsobiť ako styčný bod pre otázky správnej rady a pravidelne vyhodnocovať pokrok projektu.

V dôsledku toho spoločnosť IMPEL pre pokračovanie projektu “Digitálna transformácia” hľadá poskytovateľa služieb.

Podrobnejšie informácie nájdete v priloženom ponúkke na IT konzultanta pre vylepšenie NOVEJ webovej stránky2022 dokumente.

Tender je už uzavretý.

Subscribe to our newsletter