IMPEL Logo

TJÄNSTEFÖRSÄLJNING FÖR KONSULTANTEN I RAMEN FÖR IMPEL:s NYA WEBBITPROJEKT

07 Jan, 2022

Detta specifika projekt syftar till att uppdatera IMPEL och dess infrastruktur, särskilt webbplatsens funktionalitet. Inom ramen för projektet finns det ett behov av att ge råd och rådgöra med Impel om ytterligare förbättringar av Impels nya webbplats, integrering av webbverktyg som utvecklats inom Impels verksamhet och de användbara funktioner som ännu inte har lagts till. Dessutom är det nödvändigt att övervaka, följa och utvärdera samarbetet med respektive tjänsteleverantörer, fungera som kontaktperson för frågor från styrelsen och regelbundet bedöma projektets framsteg.

Följaktligen söker IMPEL, för fortsättningen av “Digital Transformation” projektet, en tjänsteleverantör.

.

Se bifogade Informationskonsult anbud för förbättring av NEW Website2022 för mer information.

Anbudet är nu avslutat.

Subscribe to our newsletter