IMPEL Logo

SWEAP, приложение за докладване на данни от инспекции

15 Jun, 2021

За да се записват на място данните от инспекциите на трансграничните превози (ТП) на отпадъци, проектът LIFE SWEAP разработи приложение за отчитане на данните от инспекциите за мобилни устройства. Приложението е предназначено за инспекторите и служителите на правоприлагащите органи в ЕС, за да записват извършените от тях инспекции на превози на отпадъци и да позволят на техните организации да разполагат с пълен отчет за инспекциите, установените нарушения и последващите действия.

За повече информация и как да изтеглите приложението, моля посетете SWEAP

Източник LIFE SWEAP

Subscribe to our newsletter