IMPEL Logo

SWEAP, program til rapportering af inspektionsdata

15 Jun, 2021

For at registrere inspektionsdata om grænseoverskridende overførsler af affald på stedet har LIFE SWEAP-projektet udviklet en inspektionsdata-rapporteringsapplikation til mobile enheder. Appen er beregnet til inspektører og retshåndhævende embedsmænd i EU til at registrere deres inspektioner af affaldsoverførsler og give deres organisationer mulighed for at få en fuldstændig registrering af inspektionerne, de konstaterede overtrædelser og opfølgningsforanstaltninger.

For yderligere oplysninger og om, hvordan man downloader appen, henvises til SWEAP

Kilde LIFE SWEAP

Subscribe to our newsletter