IMPEL Logo

SWEAP, tillämpning för rapportering av inspektionsdata

15 Jun, 2021

För att registrera inspektionsdata om gränsöverskridande avfallstransporter på plats har LIFE SWEAP-projektet utvecklat en app för rapportering av inspektionsdata för mobila enheter. Appen är avsedd för inspektörer och brottsbekämpande tjänstemän i EU för att registrera sina inspektioner av avfallstransporter och göra det möjligt för deras organisationer att ha en fullständig dokumentation av inspektionerna, de upptäckta överträdelserna och uppföljningsåtgärderna.

För mer information och hur man laddar ner appen, besök SWEAP

Källa LIFE SWEAP

.

Subscribe to our newsletter