IMPEL Logo

SWEAP, aplikácia na nahlasovanie údajov o inšpekciách

15 Jun, 2021

Na zaznamenávanie údajov o kontrolách cezhraničnej prepravy (TFS) odpadu priamo na mieste bola v rámci projektu LIFE SWEAP vyvinutá aplikácia na nahlasovanie údajov o kontrolách pre mobilné zariadenia. Aplikácia je určená pre inšpektorov a pracovníkov orgánov činných v trestnom konaní v EÚ, ktorí môžu zaznamenávať svoje kontroly prepravy odpadu a umožniť svojim organizáciám mať úplný záznam o kontrolách, zistených porušeniach a následných opatreniach.

Viac informácií a spôsob stiahnutia aplikácie nájdete na SWEAP

Zdroj LIFE SWEAP

Subscribe to our newsletter