IMPEL Logo

SWEAP, aplikacja do raportowania danych z inspekcji

15 Jun, 2021

Aby rejestrować dane z kontroli transgranicznych przemieszczeń (TFS) odpadów na miejscu, w ramach projektu LIFE SWEAP opracowano aplikację inspection data reporting application dla urządzeń mobilnych. Aplikacja służy inspektorom i funkcjonariuszom organów ścigania w UE do rejestrowania swoich kontroli przemieszczeń odpadów i umożliwia ich organizacjom posiadanie pełnego zapisu kontroli, wykrytych naruszeń i działań następczych.

Więcej informacji i sposób pobrania aplikacji można znaleźć na stronie internetowej SWEAP

Źródło LIFE SWEAP

.

Subscribe to our newsletter