IMPEL Logo

Regionální seminář o politikách a nástrojích pro prosazování dodržování předpisů v oblasti životního prostředí

09 Nov, 2021

Informace o akci partnerské sítě.

Tento druhý regionální seminář poskytne jeho účastníkům z ekonomik Východního partnerství (VP) a OECD příležitost sdílet a diskutovat o zjištěních dvou přezkumů dodržování environmentálních předpisů v zemích VP, v Arménii a Moldavské republice, které OECD provedla v letech 2020-2021. Diskutovat se bude také o charakteristikách jasné a komplexní politiky prosazování práva v oblasti životního prostředí, o nástrojích, které mají orgány k dispozici k prosazování dodržování předpisů, a o optimální kombinaci sankcí za nedodržování předpisů.

Další informace a registrace jsou k dispozici zde: eu4environment

 

Subscribe to our newsletter