IMPEL Logo

Regionaal seminar over beleid en instrumenten voor de handhaving van milieuvoorschriften

09 Nov, 2021

Informatie over een evenement van het partnernetwerk.

Dit tweede regionale seminar biedt zijn deelnemers uit de oostelijke partnerlanden (OP) en de OESO-economieën de gelegenheid om de bevindingen van twee door de OESO in 2020-2021 uitgevoerde beoordelingen van de naleving van milieunormen door OP-landen, namelijk Armenië en de Republiek Moldavië, te delen en te bespreken. Ook zullen de kenmerken van een duidelijk en uitgebreid milieuhandhavingsbeleid, de instrumenten waarover de autoriteiten beschikken om naleving af te dwingen en de optimale combinatie van sancties voor niet-naleving worden besproken.

Verder informatie en registratie zijn hier beschikbaar: eu4environment

 

Subscribe to our newsletter