IMPEL Logo

BIOVAL NATJEČAJ Rok 19. svibnja

09 May, 2023

Forum sudaca Europske unije za okoliš (EUFJE) međunarodna je neprofitna udruga. Cilj Foruma je doprinijeti boljoj provedbi i provedbi nacionalnog, europskog i međunarodnog prava zaštite okoliša:

 • - doprinoseći boljem poznavanju prava zaštite okoliša kod sudaca,

 • - dijeljenjem sudske prakse, i

 • - razmjenom iskustava u području izobrazbe pravosuđa u pravu zaštite okoliša.

  Udruga je registrirana u Belgiji, a sjedište joj je u Bruxellesu. Njegovi radni jezici su nizozemski, engleski i francuski.

  1. BIOVAL je zajednički projekt EUFJE, IMPEL i ENPE. Cilj mu je stvoriti neobvezujući, praktični instrument za vrednovanje ekološke štete na sudu.

   Glavne prednosti korištenja takvog instrumenta vrednovanja u upravnim, građanskim ili kaznenim postupcima bile bi veća pravna sigurnost i kraće trajanje predmeta. To također može dovesti do ravnopravnijeg tretmana sličnih slučajeva procijenjenih u različitim kontekstima (različite regije, različiti sudovi, različiti postupci...). U početku će opseg projekta BIOVAL biti ograničen na vrednovanje divlje faune / kralješnjaka.

   INBO, Institut za istraživanje prirode i šuma Flamanske regije razvija metodu izračuna ekološke štete na sudu i popis vrijednosti koje će se koristiti u sudskim postupcima.

   EUFJE traži konzultanta za razvoj web stranice na kojoj se zainteresirane strane (tijela za zaštitu okoliša, odvjetnici, tužitelji, suci) mogu lako posavjetovati i primijeniti metodu izračuna te pronaći popis primjera vrijednosti za oko 100 vrsta. Ova web stranica također će sadržavati osnovne informacije o projektu, primijenjenim kriterijima i bazi podataka sudske prakse u kojoj je metoda primijenjena.

   Znanstveni i pravni doprinos dat će INBO, EUFJE, IMPEL i ENPE. Konzultant bi trebao izraditi web stranicu, uključujući grafičke elemente i poveznice na srodne web stranice (npr. web stranice dionika , web stranice IUCN-a na kojima je naveden rizik od izumiranja vrsta itd.)

   U suradnji s projektnim timom BIOVAL-a i INBO-om, konzultant će pružiti visokokvalitetnu uslugu. Konzultant mora imati trenutno i relevantno iskustvo u radu na izradi web stranica.

   Konzultant će započeti s radom nakon sastanka s projektnim timom BIOVAL-a i INBO-om.
   Nakon toga web stranica će biti prilagođena na temelju povratnih informacija dobivenih od naših članova i INBO-a.

   Profesionalno poznavanje engleskog jezika, pismeno i usmeno, te izvrsne prezentacijske vještine su preduvjet.

   Uvjeti

   Uspješnom prijavitelju bit će dodijeljen ugovor o savjetovanju u trajanju od 7 mjeseci. Dodjela bi se trebala izvršiti između 1. lipnja 2023. do 31. prosinca 2023.

  Za više informacija obratite se na jan.vandenberghe@just.fgov.be

  Pošaljite svoj prijedlog Janu Van den Bergheu do 19. svibnja 2023. Kandidati koji uđu u uži izbor bit će obaviješteni do 24. svibnja 2023. Intervjui licem u lice ili online intervjui će se voditi u vrijeme koje će biti sazvano.

  Ponude će se ocjenjivati u skladu s dolje navedenim Kriterijima za ocjenu ponuda.

  Kriteriji za ocjenjivanje ponuda

  Ugovor će se dodijeliti ekonomski najpovoljnijoj ponudi prema metodi dodjele najboljeg omjera cijene i kvalitete. Kvaliteti se daje težina 80/20, odnosno cijeni. Kvaliteta ponude ocjenjivat će se na temelju sljedećih kriterija:

  1. (a) Kvaliteta i funkcionalnost predložene usluge (60 bodova).

  2. (b) Organizacija rada i resursi koji osiguravaju izvršenje posla (20 bodova)

  3. (c) Iskustvo (20 bodova). Iskustvo i uspjeh u vođenju sličnog projekta bit će od posebne važnosti.

Subscribe to our newsletter