IMPEL Logo

BIOVAL TARJOUSPYYNTÖ Määräaika 19. toukokuuta

09 May, 2023

Euroopan unionin ympäristötuomarifoorumi (EUFJE) on kansainvälinen voittoa tavoittelematon yhdistys. Foorumin tavoitteena on edistää kansallisen, eurooppalaisen ja kansainvälisen ympäristölainsäädännön parempaa täytäntöönpanoa ja noudattamisen valvontaa:

.
 • -  edistämällä ympäristölainsäädännön parempaa tuntemusta tuomareiden keskuudessa,

 • -  jakamalla oikeuskäytäntöä ja

 • -  jakamalla kokemuksia ympäristölainsäädäntöä koskevasta oikeuslaitoksen koulutuksesta.

  1. on EUFJE:n, IMPELin ja ENPE:n yhteinen hanke. Sen tavoitteena on luoda ei-sitova, käytännöllinen väline ekologisten vahinkojen arvioimiseksi oikeudessa.

   Suurimmat edut, joita tällaisen arviointivälineen käyttämisestä hallinto-, siviili- tai rikosoikeudellisissa menettelyissä olisi, olisivat suurempi oikeusvarmuus ja tapausten keston lyheneminen. Se voi myös johtaa siihen, että samankaltaisia tapauksia, jotka arvioidaan eri yhteyksissä (eri alueilla, eri tuomioistuimissa, eri menettelyissä...), kohdellaan tasapuolisemmin. BIOVAL-hankkeen soveltamisala rajoittuu aluksi luonnonvaraisen eläimistön/selkärankaisten arvottamiseen.

   INBO, Flanderin alueen luonto- ja metsätutkimusinstituutti kehittää laskentamenetelmää ekologisten vahinkojen laskemiseksi oikeudessa ja luetteloa arvoista, joita voidaan käyttää oikeudenkäynneissä.

   EUFJE etsii konsulttia kehittämään verkkosivuston jolta sidosryhmät (ympäristöviranomaiset, lakimiehet, syyttäjät, tuomarit) voivat helposti tutustua ja soveltaa laskentamenetelmää ja löytää esimerkkiluettelon arvoista noin sadalle lajille. Sivusto sisältää myös taustatietoa hankkeesta, sovelletuista kriteereistä ja tietokannan oikeuskäytännöstä, jossa menetelmää on sovellettu.

   Tieteellisen ja oikeudellisen panoksen antavat INBO, EUFJE, IMPEL ja ENPE. Konsultin olisi kehitettävä verkkosivusto, johon sisältyy graafisia elementtejä ja linkkejä aiheeseen liittyville verkkosivustoille (esim.  sidosryhmien verkkosivustot, IUCN:n verkkosivustot, joilla luetellaan lajien sukupuuttoon kuolemisen riski jne.)

   .

   Konsultti toimii yhteistyössä BIOVAL-hankeryhmän ja INBO:n kanssa ja tarjoaa korkealaatuista palvelua. Konsultilla on oltava ajankohtaista ja relevanttia työkokemusta verkkosivujen kehittämisestä.

   Konsultti aloittaa työnsä BIOVAL-hankeryhmän ja INBO:n kanssa pidetyn kokouksen jälkeen.
   Sen jälkeen verkkosivustoa muokataan jäseniltämme ja INBO:lta saadun palautteen perusteella.

   Konsultti aloittaa työnsä.

   Professionaalinen englannin kielen käyttö sekä kirjallisesti että suullisesti ja erinomaiset esiintymistaidot ovat edellytyksenä.

   Edellytykset

   Voittavalle hakijalle myönnetään 7 kuukauden konsultointisopimus. Tehtävä on suoritettava 1. kesäkuuta 2023 ja 31. joulukuuta 2023 välisenä aikana.

Lisätietoja saat osoitteesta jan.vandenberghe@just.fgov.be

.

Lähettäkää ehdotuksenne Jan Van den Berghelle 19. toukokuuta 2023 mennessä. Valintalistalle päässeille hakijoille ilmoitetaan 24. toukokuuta 2023 mennessä. Henkilökohtaiset tai verkkohaastattelut järjestetään myöhemmin sovittavana ajankohtana.

Tarjoukset arvioidaan jäljempänä esitettyjen tarjousten arviointiperusteiden mukaisesti.

Tarjousten arviointiperusteet

Sopimus tehdään kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen perusteella parhaan hinta-laatusuhteen ratkaisumenetelmän mukaisesti. Laadulle ja hinnalle annetaan painoarvo 80/20. Tarjouksen laatu arvioidaan seuraavien kriteerien perusteella:

 1. (a)  Ehdotetun palvelun laatu ja toimivuus (60 pistettä).

 2. (b)  Työn organisointi ja resurssit työn toimittamisen varmistamiseksi (20 pistettä)

  .
 3. (c)  Kokemus (20 pistettä). Kokemuksella ja menestyksellä vastaavanlaisen projektin johtamisessa on erityistä merkitystä.

  Kokemuksella ja menestyksellä vastaavanlaisen projektin johtamisessa on erityistä merkitystä.

Subscribe to our newsletter