IMPEL Logo

BIOVAL UDBUD Deadline 19. maj

09 May, 2023

Den Europæiske Unions Forum af Dommere for Miljøet (EUFJE) er en international non-profit forening. Formålet med forummet er at bidrage til en bedre implementering og håndhævelse af national, europæisk og international miljølovgivning:

 • -  ved at bidrage til et bedre kendskab til miljølovgivning blandt dommere,

 • -  ved at dele retspraksis, og

 • -  ved at dele retspraksis, og

 • -  ved at udveksle erfaringer inden for uddannelse af retsvæsenet i miljølovgivning.

  Foreningen er registreret i Belgien, og dens juridiske sæde er i Bruxelles. Dens arbejdssprog er hollandsk, engelsk og fransk.

  1. BIOVAL er et fælles projekt mellem EUFJE, IMPEL og ENPE. Det sigter mod at skabe et ikke-bindende, praktisk instrument til at værdisætte økologiske skader i retten.

   De største fordele ved at bruge et sådant værdiansættelsesinstrument i administrative, civile eller strafferetlige procedurer ville være den større retssikkerhed og den kortere sagsbehandlingstid. Det kan også føre til en mere ligelig behandling af lignende sager, der vurderes i forskellige sammenhænge (forskellige regioner, forskellige domstole, forskellige procedurer...). I første omgang vil BIOVAL-projektets omfang være begrænset til værdiansættelse af vilde dyr/hvirveldyr.

   INBO, instituttet for natur- og skovforskning i den flamske region, er ved at udvikle en beregningsmetode for økologiske skader i retten og en liste over værdier, der skal bruges i retssager.

   EUFJE søger en konsulent til at udvikle en hjemmeside, hvor interessenter (miljømyndigheder, advokater, anklagere, dommere) nemt kan konsultere og anvende beregningsmetoden og finde en liste med eksempler på værdier for ca. 100 arter. Denne hjemmeside vil også indeholde baggrundsinformation om projektet, de anvendte kriterier og en database over retspraksis, hvor metoden er blevet anvendt.

   Det videnskabelige og juridiske input vil blive givet af INBO, EUFJE, IMPEL og ENPE. Konsulenten skal udvikle hjemmesiden, herunder grafiske elementer og links til relaterede hjemmesider (f.eks. interessenternes’s hjemmesider, hjemmesider for IUCN, hvor udryddelsesrisikoen for arter er opført etc.)

   I samarbejde med BIOVAL-projektteamet og INBO vil konsulenten levere en service af høj kvalitet. Konsulenten skal have aktuel og relevant erfaring med arbejde inden for udvikling af hjemmesider.

   Konsulenten vil begynde at arbejde efter et møde med BIOVAL-projektteamet og INBO.
   Derefter vil hjemmesiden blive justeret på baggrund af feedback modtaget fra vores medlemmer og INBO.

   Professionel brug af engelsk, både skriftligt og mundtligt, og fremragende præsentationsevner er en forudsætning.

   Forudsætninger

   En 7 måneders konsulentkontrakt vil blive tildelt den succesfulde ansøger. Opgaven skal udføres mellem den 1. juni 2023 og den 31. december 2023.

For mere information, kontakt venligst jan.vandenberghe@just.fgov.be

Send venligst dit forslag til Jan Van den Berghe senest den 19. maj 2023. Shortlistede kandidater vil blive informeret senest den 24. maj 2023. Ansigt til ansigt- eller online-interviews vil blive gennemført på et tidspunkt, der endnu ikke er fastlagt.

Tilbuddene vil blive evalueret i overensstemmelse med nedenstående kriterier for evaluering af tilbuddene.

Kriterier for evaluering af tilbud

Kontrakten vil blive tildelt det økonomisk mest fordelagtige tilbud i henhold til tildelingsmetoden med det bedste forhold mellem pris og kvalitet. Kvalitet og pris vægtes med henholdsvis 80/20. Kvaliteten af tilbuddet vil blive vurderet ud fra følgende kriterier:

 1. (a)  Kvalitet og funktionalitet af den foreslåede service (60 point).

 2. P
 3. (a)

  (b)  Organisering af arbejdet og ressourcer til at sikre levering af arbejdet (20 point)

 4. p
 5. (c)  Erfaring (20 point). Erfaring og succes med at køre et lignende projekt vil være af særlig relevans.

 6. (c) Erfaring (20 point).

Subscribe to our newsletter