IMPEL Logo

Rezultati IMPEL projekta remedijacije vode i zemljišta predstavljeni su na AquaConSoil 2023

14 Sep, 2023

Voditelj projekta remedijacije vode i zemljišta Marco Falconi prisustvovao je konferenciji AquaConSoil 2023 koja se održava u Pragu od 11. do 15. rujna 2023. godine.

Marco Falconi predstavio je rezultate Projekta sanacije vode i zemljišta IMPEL na konferenciji 13. rujna 2023. pod TEMOM 3: Održiva sanacija, novi zagađivači i prevencija prema nultom zagađenju.

Projekt remedijacije vode i zemljišta IMPEL ima za cilj ubrzati upravljanje zagađenim lokacijama, fokusirajući se na fazu remedijacije koja je često usko grlo, s parametrima praćenja specifičnim za svaku tehnologiju remedijacije, koji mogu jasno pokazati napredak aktivnosti prema cilju.

Projekt također ima cilj promovirati in situ tehnologije s jasnom shemom za njihovo praćenje tijekom vremena. Projekt ima za cilj pridonijeti smanjenju upotrebe snažnijih tehnologija sanacije kao što su Dig&Dump i Pump&Treat.

Kliknite ovdje za više informacija o projektu i preuzimanje dostupnih završnih izvješća.

Subscribe to our newsletter