IMPEL Logo

Rezultatet e Projektit IMPEL për riparimin e ujit dhe tokës u prezantuan në AquaConSoil 2023

14 Sep, 2023

Menaxheri i Projektit të Riparimit të Ujit dhe Tokës Marco Falconi mori pjesë në Konferencën AquaConSoil 2023 që po zhvillohet në Pragë nga 11 deri më 15 shtator 2023.

Marco Falconi prezantoi rezultatet e Projektit IMPEL për rehabilitimin e ujit dhe tokës në Konferencën e datës 13 shtator 2023 nën TEMA 3: Riparimi i qëndrueshëm, ndotësit e shfaqur dhe parandalimi drejt ndotjes zero.

Projekti IMPEL për rehabilitimin e ujit dhe tokës synon të përshpejtojë menaxhimin e vendeve të kontaminuara, duke u fokusuar në fazën e rehabilitimit që shpesh është pengesa, me parametra monitorues specifikë për çdo teknologji rehabilitimi, që mund të tregojnë qartë ecurinë e aktiviteteve drejt objektivit.

Projekti gjithashtu ka si objektiv promovimin e teknologjive in situ me një skemë të qartë për monitorimin e tyre në kohë. Projekti synon të kontribuojë në reduktimin e përdorimit të teknologjive më ndikuese të riparimit si Dig&Dump dhe Pump&Treat.

Klikoni këtu për më shumë informacion mbi projektin dhe për të shkarkuar raportet përfundimtare të disponueshme.

Subscribe to our newsletter