IMPEL Logo

Výsledky projektu IMPEL na sanáciu vody a pôdy boli prezentované na konferencii AquaConSoil 2023

14 Sep, 2023

Manažér projektu sanácie vody a pôdy Marco Falconi sa zúčastnil na konferencii AquaConSoil 2023, ktorá sa koná v Prahe od 11. do 15. septembra 2023.

Marco Falconi prezentoval výsledky projektu sanácie vody a pôdy IMPEL na konferencii 13. septembra 2023 v rámci TÉMY 3: Udržateľná sanácia, nové kontaminanty a prevencia smerom k nulovému znečisteniu.  

Projekt IMPEL Water and Land Remediation je zameraný na urýchlenie riadenia kontaminovaných lokalít so zameraním na fázu sanácie, ktorá je často úzkym miestom, s monitorovacími parametrami špecifickými pre každú sanačnú technológiu, ktoré môžu jasne ukázať pokrok činností smerom k cieľu. 

Projekt má tiež za cieľ podporiť technológie in situ s jasnou schémou ich monitorovania v čase. Cieľom projektu je prispieť k zníženiu používania sanačných technológií s väčším vplyvom, ako sú Dig&Dump a Pump&Treat. 

Kliknite na tade pre viac informácií o projekte a stiahnutie dostupných záverečných správ.

Subscribe to our newsletter