IMPEL Logo

Резултати ИМПЕЛ пројекта ремедијације воде и земљишта представљени су на АкуаЦонСоил 2023

14 Sep, 2023

Менаџер пројекта ремедијације воде и земљишта Марко Фалкони присуствовао је конференцији АкуаЦонСоил 2023 која се одржава у Прагу од 11. до 15. септембра 2023.

Марко Фалкони је представио резултате ИМПЕЛ пројекта ремедијације воде и земљишта на конференцији 13. септембра 2023. у оквиру ТЕМЕ 3: Одржива ремедијација, загађивачи који се појављују и превенција ка нултом загађењу.

ИМПЕЛ Пројекат ремедијације воде и земљишта има за циљ да убрза управљање загађеним локацијама, фокусирајући се на фазу санације која је често уско грло, са параметрима праћења специфичним за сваку технологију ремедијације, који могу јасно показати напредак активности ка циљу.

Пројекат такође има за циљ да промовише ин ситу технологије са јасном шемом за њихово праћење током времена. Пројекат има за циљ да допринесе смањењу употребе ремедијационих технологија које имају веће утицаја као што су Диг&Думп и Пумп&Треат.

Кликните овде за више информација о пројекту и преузимање доступних завршних извештаја.

Subscribe to our newsletter