IMPEL Logo

Resultaten van IMPEL-project voor water- en bodemsanering werden gepresenteerd op AquaConSoil 2023

14 Sep, 2023

Water- en bodemsaneringsprojectmanager Marco Falconi woonde de AquaConSoil 2023-conferentie bij die plaatsvindt in Praag van 11 tot 15 september 2023.

Marco Falconi presenteerde de resultaten van het IMPEL Water- en bodemsaneringsproject tijdens de conferentie op 13 september 2023 onder TOPIC 3: Duurzame sanering, opkomende verontreinigende stoffen en preventie naar nulvervuiling.  

IMPEL Water and Land Remediation Project is gericht op het versnellen van het beheer van verontreinigde locaties, waarbij de nadruk ligt op de saneringsfase, die vaak het knelpunt vormt, met monitoringparameters die specifiek zijn voor elke saneringstechnologie en die duidelijk de voortgang van de activiteiten in de richting van de doelstelling laten zien. 

Het project heeft ook als doel om in situ technologieën te promoten met een duidelijk schema voor de monitoring ervan in de tijd. Het project wil bijdragen aan het verminderen van het gebruik van saneringstechnieken met een grotere impact, zoals Dig&Dump en Pump&Treat. 

Klik hier voor meer informatie over het project en om de beschikbare eindrapporten te downloaden.

Subscribe to our newsletter