IMPEL Logo

Resultaten från IMPEL Water and Land Remediation Project presenterades vid AquaConSoil 2023

14 Sep, 2023

Water and Land Remediation Project Manager Marco Falconi deltog i AquaConSoil 2023 Conference som äger rum i Prag från 11 till 15 september 2023.

Marco Falconi presenterade resultaten från IMPEL Water and Land Remediation Project vid konferensen den 13 september 2023 under TOPIC 3: Sustainable remediation, emerging contaminants and prevention towards zero pollution.  

IMPEL Water and Land Remediation Project syftar till att påskynda hanteringen av förorenade områden, med fokus på saneringsfasen som ofta är flaskhalsen, med övervakningsparametrar specifika för varje saneringsteknik, som tydligt kan visa hur aktiviteterna utvecklas mot målet. 

Projektet har också målet att främja in situ-teknik med ett tydligt schema för deras övervakning över tid. Projektet syftar till att bidra till att minska användningen av mer påverkande saneringstekniker som Dig&Dump och Pump&Treat. 

Klicka här för mer information om projektet och för att ladda ner de tillgängliga slutrapporterna.

Subscribe to our newsletter