IMPEL Logo

Резултатите од IMPEL Проектот за санација на вода и земја беа претставени на AquaConSoil 2023

14 Sep, 2023

Менаџерот на проектот за санација на вода и земја Марко Фалкони присуствуваше на конференцијата AquaConSoil 2023 што се одржува во Прага од 11 до 15 септември 2023 година.

Марко Фалкони ги претстави резултатите од ИМПЕЛ Проектот за санација на вода и земја на Конференцијата на 13 септември 2023 година под ТЕМА 3: Одржлива санација, нови загадувачи и превенција кон нула загадување.

Проектот за санација на вода и земја на ИМПЕЛ има за цел да го забрза управувањето со контаминираните локации, фокусирајќи се на фазата на санација која често е тесно грло, со мониторинг параметри специфични за секоја технологија за санација, што може јасно да го покаже напредокот на активностите кон целта.

Проектот исто така има за цел да промовира in situ технологии со јасна шема за нивно следење со текот на времето. Проектот има за цел да придонесе за намалување на употребата на повеќе влијателни технологии за санација како Dig&Dump и Pump&Treat.

Кликнете овде за повеќе информации за проектот и за преземање на достапните финални извештаи.

Subscribe to our newsletter