IMPEL Logo

Kvietimas dalyvauti NPRI III etapo internetiniame baigiamajame seminare gruodžio 20 d.

03 Dec, 2021

Registruotis galite iki gruodžio 17 d., naudodamiesi registracijos nuoroda.

Pirmuoju ir antruoju NPRI projekto etapu buvo parengtas pagrindinis metodikos dokumentas, kaip gairės, skirtos vyriausybinių institucijų, dirbančių aplinkos apsaugos srityje, tarpusavio vertinimams nacionaliniuose tinkluose rengti.

Pagrindinis šio seminaro tikslas - pateikti šalių, jau įgyvendinančių NPRI, patirtį ir privalumus  pateikti praktinę informaciją apie NPRI schemos įgyvendinimą, atvirai aptarti šią temą bei pasiruošti IV projekto etapui.

Daugiau informacijos rasite išsamioje kvietime dalyvauti/darbotvarkės projekte ir galutinėje darbotvarkėje.

Subscribe to our newsletter