IMPEL Logo

Inbjudan att delta i NPRI fas III, online-seminarium för avslutande av projektet den 20 december.

03 Dec, 2021

Du kan registrera dig fram till den 17 december genom att använda länken registrering.

Den första och andra fasen av NPRI-projektet levererade ett grundläggande metodikdokument, som en riktlinje för att utveckla expertgranskningar i nationella nätverk av offentliga myndigheter som arbetar med miljöskydd

.

Det huvudsakliga syftet med detta seminarium är att illustrera erfarenheter och fördelar i länder som redan genomför NPRI:s, ge praktisk information om genomförandet av NPRI-systemet, och öppet diskutera ämnet, samt förbereda för projektets fas IV.

För mer information kan du ta en titt på den detaljerade uppmaning till deltagande/utkast till dagordning och den slutliga dagordningen.

Subscribe to our newsletter