IMPEL Logo

Výzva na účasť na III. fáze NPRI, online záverečný seminár 20. decembra

03 Dec, 2021

Zaregistrovať sa môžete do 17. decembra pomocou registračného odkazu.

V rámci prvej a druhej fázy projektu NPRI bol dodaný základný metodický dokument, ako návod na rozvoj vzájomných hodnotení v národných sieťach orgánov verejnej správy pôsobiacich v oblasti ochrany životného prostredia.

Hlavným cieľom tohto seminára je ilustrovať skúsenosti a výhody v krajinách, ktoré už implementujú NPRI, poskytnúť praktické informácie o implementácii schémy NPRI a otvorene diskutovať na túto tému, ako aj pripraviť sa na IV. fázu projektu.

Pre viac informácií si pozrite podrobný výzva na účasť/návrh programu a záverečný program.

Subscribe to our newsletter