IMPEL Logo

Výzva k účasti na III. fázi NPRI, online závěrečný seminář 20. prosince 2013

03 Dec, 2021

Zaregistrovat se můžete do 17. prosince pomocí odkazu pro registraci.

V rámci první a druhé fáze projektu NPRI byl vydán základní metodický dokument, který slouží jako vodítko pro rozvoj vzájemných hodnocení v národních sítích orgánů veřejné správy působících v oblasti ochrany životního prostředí.

Hlavním cílem tohoto semináře je představit zkušenosti a výhody v zemích, které již NPRI zavádějí, poskytnout praktické informace o zavádění systému NPRI a otevřeně diskutovat na toto téma a připravit se na IV. fázi projektu.

Pro více informací se podívejte na podrobný výzva k účasti/návrh programu jednání a závěrečný program jednání.

Subscribe to our newsletter