IMPEL Logo

Zaproszenie do udziału w III fazie NPRI, Seminarium zamykające online 20 grudnia

03 Dec, 2021

Do 17 grudnia można się zarejestrować korzystając z linku rejestracyjnego.

.

Pierwsza i druga faza projektu NPRI dostarczyła podstawowy dokument metodologiczny, jako wytyczne do rozwoju wzajemnych ocen w krajowych sieciach władz publicznych działających w obszarze ochrony środowiska.

.

Głównym celem seminarium jest przedstawienie doświadczeń i korzyści w krajach już wdrażających NPRI, przekazanie praktycznych informacji na temat wdrażania Systemu NPRI oraz otwarta dyskusja na ten temat, a także przygotowana do IV fazy projektu.

.

Więcej informacji można znaleźć w szczegółowej call for participation/draft agenda oraz Final agenda.

.

Subscribe to our newsletter