IMPEL Logo

Покана за участие във фаза III на NPRI, онлайн семинар за закриване 20 декември

03 Dec, 2021

Можете да се регистрирате до 17 декември, като използвате линка за регистрация.

Първата и втората фаза на проекта NPRI предоставиха основен документ за методология, като ръководство за разработване на партньорски проверки в националните мрежи на публични органи, работещи в областта на опазването на околната среда.

Основната цел на този семинар е да илюстрира опита и предимствата в страните, които вече прилагат НСМОП, да даде практическа информация за прилагането на Схемата за НСМОП и открито да обсъди темата, както и да подготви IV фаза на проекта.

За повече информация разгледайте подробния покана за участие/проект на дневния ред и окончателния дневен ред.

Subscribe to our newsletter