IMPEL Logo

NPRI III posma tiešsaistes noslēguma semināra rezultāti

22 Dec, 2021

Pirmdien, 2021. gada 20. decembrī, notika Nacionālās salīdzinošās vērtēšanas iniciatīvas (NPRI) projekta trešā posma tiešsaistes noslēguma seminārs. Seminārā piedalījās 23 dalībnieki no 11 valstīm.

Semināra galvenais mērķis bija ilustrēt pieredzi un priekšrocības četrās valstīs, kuras jau ir īstenojušas (Itālija, Nīderlande) vai īsteno (Portugāle, Rumānija) NPRI, un sniegt praktisku informāciju par NPRI shēmas īstenošanu.

Seminārā gūtie secinājumi veido "gūto mācību", kas būs noderīga turpmākai NPRI ieviešanai IMPEL dalībvalstīs:

Pasniegtā pieredze bija interesants piemērs NPRI lietderībai, elastībai un efektivitātei, kas uzskatāma par produktīvu ieguldījumu IMPEL dalībvalstīs. Projekta komanda ierosināja IMPEL Ģenerālajai asamblejai turpināt projekta īstenošanu nākamajā trīs gadu periodā, lai varētu atbalstīt vairāk organizāciju, kas vēlas ieviest NPRI.

Lūdzu vairāk uzzināt pievienotajā ziņojumā presei un piekļūt pilnai darba kārtībai un prezentācijām, izmantojot šādas saites:

Subscribe to our newsletter