IMPEL Logo

Resultat av NPRI:s fas III-seminarium för avslutande online-seminarium

22 Dec, 2021

Det avslutande online-seminariet för den tredje fasen av projektet National Peer Review Initiative (NPRI) hölls måndagen den 20 december 2021. Seminariet besöktes av 23 deltagare från 11 länder.

Seminariets huvudsyfte var att illustrera erfarenheter och fördelar i fyra länder som redan har genomfört (Italien, Nederländerna) eller håller på att genomföra (Portugal, Rumänien) NPRI och ge praktisk information om genomförandet av NPRI-systemet.

Seminariets slutsatser utgör en "lärdom" som kommer att vara användbar vid det fortsatta införandet av NPRI i IMPEL-medlemmarna:

De erfarenheter som delades ut var intressanta exempel på nyttan, flexibiliteten och effektiviteten hos NPRI, som ska betraktas som en fruktbar investering för IMPEL-medlemmarna. Projektgruppen föreslog IMPEL:s generalförsamling att fortsätta genomförandet av projektet under nästa treårsperiod så att fler organisationer som vill införa NPRI kan få stöd.

Vänligen kan du läsa mer i det bifogade pressmeddelandet och få tillgång till den fullständiga dagordningen och presentationerna med följande länkar:

Subscribe to our newsletter