IMPEL Logo

Výsledky online záverečného seminára III. fázy NPRI

22 Dec, 2021

V pondelok 20. decembra 2021 sa uskutočnil záverečný online seminár tretej fázy projektu Národnej iniciatívy vzájomného hodnotenia (NPRI). Seminára sa zúčastnilo 23 účastníkov z 11 krajín.

Hlavným cieľom seminára bolo ilustrovať skúsenosti a výhody v štyroch krajinách, ktoré už zaviedli (Taliansko, Holandsko) alebo zavádzajú (Portugalsko, Rumunsko) NPRI, a poskytnúť praktické informácie o implementácii schémy NPRI.

Závery seminára predstavujú "ponaučenie", ktoré bude užitočné pri ďalšom zavádzaní NPRI v členských štátoch IMPEL:

Vymenené skúsenosti boli zaujímavým príkladom užitočnosti, flexibility a účinnosti NPRI, ktorú treba považovať za plodnú investíciu pre členov IMPEL. Projektový tím navrhol Valnému zhromaždeniu IMPEL pokračovanie realizácie projektu na ďalšie trojročné obdobie, aby bolo možné podporiť viac organizácií, ktoré chcú implementovať NPRI.

Viac informácií nájdete v priloženej tlačovej správe a prístup k úplnému programu a prezentáciám na nasledujúcich odkazoch:

Subscribe to our newsletter