IMPEL Logo

Резултати от онлайн семинара за закриване на фаза III на NPRI

22 Dec, 2021

Онлайн семинарът за закриване на третата фаза на проекта "Национална инициатива за партньорска проверка" (NPRI) се проведе на  понеделник, 20 декември 2021 г. На семинара присъстваха 23 участници от 11 държави.

Основната цел на семинара беше да се илюстрират опитът и предимствата в четири държави, които вече са приложили (Италия, Нидерландия) или прилагат (Португалия, Румъния) NPRI, и да се даде практическа информация за прилагането на схемата NPRI.

Заключенията от семинара представляват "извлечени поуки", които ще бъдат полезни при по-нататъшното внедряване на NPRI в членовете на IMPEL:

Споделеният опит беше интересен пример за полезността, гъвкавостта и ефективността на NPRI, която трябва да се счита за плодотворна инвестиция за членовете на IMPEL. Екипът на проекта предложи на Генералната асамблея на IMPEL да продължи изпълнението на проекта за следващия тригодишен период, така че да бъдат подкрепени повече организации, желаещи да прилагат NPRI.

Моля, научете повече в приложеното прессъобщение и получете достъп до пълната програма и презентациите със следните линкове:

Subscribe to our newsletter