IMPEL Logo

Rezultati spletnega zaključnega seminarja tretje faze NPRI

22 Dec, 2021

V ponedeljek, 20. decembra 2021, je potekal spletni zaključni seminar tretje faze projekta National Peer Review Initiative (NPRI). Seminarja se je udeležilo 23 udeležencev iz 11 držav.

Glavni cilj seminarja je bil prikazati izkušnje in prednosti v štirih državah, ki so že izvajale (Italija, Nizozemska) ali izvajajo (Portugalska, Romunija) NPRI, ter podati praktične informacije o izvajanju sheme NPRI.

Zaključki seminarja predstavljajo "naučeno lekcijo", ki bo koristna pri nadaljnjem uvajanju NPRI v članicah IMPEL:

Izkušnje, ki so bile izmenjane, so bile zanimivi primeri uporabnosti, prožnosti in učinkovitosti NPRI, ki jo je treba obravnavati kot plodno naložbo za članice IMPEL. Projektna skupina je generalni skupščini IMPEL predlagala nadaljevanje izvajanja projekta v naslednjem triletnem obdobju, tako da bi lahko podprli več organizacij, ki želijo uvesti NPRI.

Prosimo, izveste več v priloženem sporočilu za javnost in dostopate do celotnega dnevnega reda in predstavitev na naslednjih povezavah:

Subscribe to our newsletter