IMPEL Logo

Výsledky online závěrečného semináře III. fáze NPRI

22 Dec, 2021

V pondělí 20. prosince 2021 se uskutečnil závěrečný online seminář třetí fáze projektu Národní iniciativy pro vzájemné hodnocení (NPRI). Semináře se zúčastnilo 23 účastníků z 11 zemí.

Hlavním cílem semináře bylo ilustrovat zkušenosti a výhody ve čtyřech zemích, které již zavedly (Itálie, Nizozemsko) nebo zavádějí (Portugalsko, Rumunsko) NPRI, a poskytnout praktické informace o zavádění systému NPRI.

Závěry semináře představují "poučení", které bude užitečné při dalším zavádění NPRI v členských zemích IMPEL:

Sdělené zkušenosti byly zajímavým příkladem užitečnosti, flexibility a efektivity NPRI, kterou je třeba považovat za přínosnou investici pro členy IMPEL. Projektový tým navrhl Valnému shromáždění IMPEL pokračování realizace projektu i v dalším tříletém období, aby bylo možné podpořit další organizace, které chtějí NPRI implementovat.

Více se dozvíte v přiložené tiskové zprávě a přístup k celému programu a prezentacím získáte pomocí následujících odkazů:

Subscribe to our newsletter