IMPEL Logo

Wyniki internetowego seminarium zamykającego fazę III NPRI

22 Dec, 2021

W poniedziałek 20 grudnia 2021 r. odbyło się seminarium zamykające online trzeci etap projektu National Peer Review Initiative (NPRI). W seminarium wzięło udział 23 uczestników z 11 Krajów.

Głównym celem seminarium było zilustrowanie doświadczeń i korzyści w czterech krajach, które już wdrożyły (Włochy, Holandia) lub wdrażają (Portugalia, Rumunia) NPRI oraz przekazanie praktycznych informacji na temat wdrażania Systemu NPRI.

Wnioski z seminarium stanowią "lesson learnt", które będą przydatne w dalszym wdrażaniu NPRI u członków IMPEL:

Podzielone doświadczenia stanowiły interesujące przykłady użyteczności, elastyczności i skuteczności NPRI, co należy uznać za owocną inwestycję dla członków IMPEL. Zespół projektowy zaproponował Walnemu Zgromadzeniu IMPEL kontynuację realizacji Projektu w kolejnym trzyletnim okresie, tak aby kolejne organizacje chcące wdrożyć NPRI mogły uzyskać wsparcie.

Zapraszamy do zapoznania się z załączonym informacją prasową oraz do uzyskania dostępu do pełnej agendy i prezentacji za pomocą poniższych linków:

.

Subscribe to our newsletter