IMPEL Logo

Saglabāt datumu: ES Meža noziegumu apkarošanas iniciatīvas konference, 2021. gada 15.-16. jūnijs (virtuāli)

17 May, 2021

Noziedzība mežos ir pieaugoša problēma, kas saistīta ar organizēto noziedzību un korupciju, un 2017. gadā tā ieņēma 1. vietu rentablāko dabas resursu noziegumu kategorijā. ESTR nepilnības un īstenošanas nepilnības ES valstīs ir kavējušas reālas izmaiņas praksē. ES Meža noziegumu apkarošanas iniciatīvas , ko finansē ES Iekšējās drošības fonds, projekta, kas tika uzsākts 2019. gada martā, mērķis ir nodrošināt efektīvu tiesībaizsardzību, stimulējot tīklus, kas spēj atklāt MK un reaģēt uz to. Projekts ir īpaši ģeogrāfiski vērsts uz četrām eksportētājvalstīm (Bulgāriju, Rumāniju, Slovākiju un Ukrainu) un divām importētājvalstīm (Beļģiju un Franciju). Inovācijas pamatā ir INTERPOL tiesībaizsardzības ekspertīzes un Pasaules Dabas fonda praktiskās pieredzes apvienošana, atbalstot uzņēmumus, lai novērstu nelikumīgu koksnes tirdzniecību.

2021. gada jūnijā tiks organizēta ES mēroga konference, kurā piedalīsies tiesībaizsardzības un pilsoniskās sabiedrības pārstāvji.

Apstāklis: WWF

 

Subscribe to our newsletter