IMPEL Logo

Spara datumet: EU:s konferens om skogsbrottsinitiativet, 15-16 juni 2021 (virtuell)

17 May, 2021

Skogsbrottslighet är ett växande problem med kopplingar till organiserad brottslighet och korruption och rankades på första plats bland lönsamma brott mot naturresurser 2017. Luckor i EUTR och brister i genomförandet i EU-länderna har hindrat en verklig förändring i praktiken. EU-initiativet om skogsbrott, ett projekt som finansieras av EU:s fond för inre säkerhet, som startade i mars 2019, syftar till att möjliggöra effektiv brottsbekämpning genom att stimulera nätverk som kan upptäcka FC och reagera på den. Projektet har ett specifikt geografiskt fokus på fyra exportländer (Bulgarien, Rumänien, Slovakien och Ukraina) och två importländer (Belgien och Frankrike). Innovationen ligger i att sammanföra Interpols expertis inom brottsbekämpning med WWF:s praktiska erfarenhet av att stödja företag för att undvika olaglig handel med trä.

I juni 2021 kommer en EU-omfattande konferens att anordnas som samlar intressenter från brottsbekämpning och det civila samhället.

Källa: WWWF

 

Subscribe to our newsletter