IMPEL Logo

Shranite datum: Konferenca pobude EU o kriminalu na področju gozdov, 15. in 16. junij 2021 (virtualno)

17 May, 2021

Gozdni kriminal je vse večja težava, povezana z organiziranim kriminalom in korupcijo - leta 2017 se je uvrstil na prvo mesto med dobičkonosnimi kaznivimi dejanji, povezanimi z naravnimi viri. Vrzeli v uredbi EUTR in vrzeli pri izvajanju v državah EU ovirajo dejanske spremembe v praksi. Cilj Pobude EU za gozdni kriminal, projekta, ki se financira iz Sklada EU za notranjo varnost in se je začel izvajati marca 2019, je omogočiti učinkovito izvrševanje zakonodaje s spodbujanjem mrež, ki so sposobne odkrivati gozdni kriminal in se nanj odzivati. Projekt je geografsko osredotočen na štiri države izvoznice (Bolgarija, Romunija, Slovaška in Ukrajina) ter dve državi uvoznici (Belgija in Francija). Inovativnost je v združevanju strokovnega znanja in izkušenj INTERPOL-a na področju kazenskega pregona s praktičnimi izkušnjami WWF-a pri podpiranju podjetij pri preprečevanju nezakonite trgovine z lesom.

June 2021 bo organizirana konferenca po vsej EU, na kateri bodo sodelovali deležniki iz organov kazenskega pregona in civilne družbe.

Zdravnik: WWF

 

Subscribe to our newsletter