IMPEL Logo

Išsaugokite datą: 2021 m. birželio 15-16 d. (virtualiai)

17 May, 2021

Nusikaltimai miškuose - vis didėjanti problema, susijusi su organizuotu nusikalstamumu ir korupcija, ir 2017 m. užėmė pirmąją vietą pelningų nusikaltimų gamtiniams ištekliams kategorijoje. EUTR spragos ir įgyvendinimo spragos ES šalyse trukdo realiai keisti praktiką. 2019 m. kovo mėn. pradėta įgyvendinti ES miškų nusikaltimų miškuose iniciatyva - projektas, finansuojamas ES Vidaus saugumo fondo lėšomis, kuriuo siekiama sudaryti sąlygas veiksmingai teisėsaugai, skatinant tinklus, galinčius aptikti miškų nusikaltimus ir į juos reaguoti. Projektas geografiškai orientuotas į keturias eksportuojančias šalis (Bulgariją, Rumuniją, Slovakiją ir Ukrainą) ir dvi importuojančias šalis (Belgiją ir Prancūziją). Naujovė yra ta, kad INTERPOL'o teisėsaugos ekspertizė sujungiama su WWF praktine patirtimi, įgyta remiant įmones, kad jos išvengtų neteisėtos prekybos mediena.

2021 m. birželio mėn. bus surengta ES masto konferencija, kurioje dalyvaus teisėsaugos ir pilietinės visuomenės suinteresuotosios šalys.

Šaltinis: WWF

 

Subscribe to our newsletter