IMPEL Logo

Salvesta kuupäev: ELi metsakuritegevuse algatuse konverents, 15.-16. juuni 2021 (virtuaalne)

17 May, 2021

Metsakuritegevus on kasvav probleem, mis on seotud organiseeritud kuritegevuse ja korruptsiooniga - 2017. aastal oli see 1. kohal tulusa loodusvaradega seotud kuritegevuses. Lüngad ELTRis ja puudujäägid rakendamisel ELi riikides on takistanud tegelikku muutust praktikas. ELi metsakuritegevuse algatus, mida rahastab ELi Sisejulgeolekufond ja mis algas 2019. aasta märtsis, on suunatud tõhusa õiguskaitse võimaldamisele, stimuleerides võrgustikke, mis suudavad metsakuritegevust avastada ja sellele reageerida. Projekt keskendub geograafiliselt konkreetselt neljale eksportivale riigile (Bulgaaria, Rumeenia, Slovakkia ja Ukraina) ja kahele importivale riigile (Belgia ja Prantsusmaa). Uuendus seisneb INTERPOLi õiguskaitsealaste teadmiste ühendamises WWFi praktiliste kogemustega ettevõtete toetamisel ebaseadusliku puidukaubanduse vältimiseks.

Juunis 2021 korraldatakse kogu ELi hõlmav konverents, mis toob kokku õiguskaitseasutuste ja kodanikuühiskonna sidusrühmad.

Allikas: WWF

 

Subscribe to our newsletter