IMPEL Logo

Uložte si dátum: Konferencia Iniciatívy EÚ v oblasti lesnej kriminality, 15. - 16. júna 2021 (virtuálne)

17 May, 2021

Zločin v lesoch je rastúci problém s prepojením na organizovaný zločin a korupciu - v roku 2017 sa umiestnil na prvom mieste ziskovej kriminality v oblasti prírodných zdrojov. Medzery v nariadení EUTR a nedostatky v implementácii v krajinách EÚ bránia skutočnej zmene v praxi. Cieľom Iniciatívy EÚ v oblasti lesnej kriminality, projektu financovaného z Fondu pre vnútornú bezpečnosť EÚ, ktorý sa začal v marci 2019, je umožniť účinné presadzovanie práva stimulovaním sietí, ktoré sú schopné odhaliť lesnú kriminalitu a reagovať na ňu. Projekt sa geograficky zameriava na štyri vyvážajúce krajiny (Bulharsko, Rumunsko, Slovensko a Ukrajina) a dve dovážajúce krajiny (Belgicko a Francúzsko). Inovácia spočíva v spojení odborných znalostí INTERPOL-u v oblasti presadzovania práva s praktickými skúsenosťami WWF s podporou spoločností pri predchádzaní nezákonnému obchodovaniu s drevom.

V júni 2021 sa uskutoční celoeurópska konferencia, na ktorej sa stretnú zainteresované strany z oblasti presadzovania práva a občianskej spoločnosti.

Zdroj: WWF: WWF

 

Subscribe to our newsletter